Demonstruje: Lee Xiang Wei

 Techniky s dlouhou tyčí (1cd) ....699,-
 Techniky s krátkými tyčemi (2cd) ....1199,-
 Základní techniky JKD v sebeobraně (1cd) ....699,-
 Obrana proti držení a škrcení (1cd) ....699,-
 Metody plynulého útoku - kombinace (1cd) ....699,-
 Obrana útoků ze zadu a rychlé dokončení(1cd) ....699,-
 Obrana proti více lidem a po schzení na zem (1cd) ....699,-
 Základní techniky s nunchaku (1cd) ....699,-
 Pokročilé metody s nunchaku (1cd) ....699,-
 Sebeobrana a strategie boje s nunchaku (1cd) ....699,-

Demonstruje: Chen Shao Hua

 Jeet Kune Do streetfighting metody I.díl (1cd) ....699,-
 Jeet Kune Do streetfighting metody II.díl (1cd) ....699,-