Tréninkové metody Yi QuanuZhan zhuang - stát jako sloup.

Výuka Yi Quanu vždy začíná cvičením stání ve zdravotních pozicích (jiansheng zhuang).

Tato fáze obsahuje i cvičení v leže a v sedě. Hlavní cíl těchto základních cvičení je dosáhnout maximální uvolněnosti a klidu. V první fázi jde o navození klidu a uvolnění v mysli, později jak se cvičení prohlubuje se uklidňuje a uvolňuje i fyzické tělo, což vede k celkovému ozdravění organismu. Základní pozice je Chengbao Zhang (wuti) - pozice držení míče.

K navození žádoucího stavu mysli se používá imaginace. Navozuje se představa, žestojíme v nějakém příjemném prostředí (pobřeží moře), zpívají ptáci, cítíme vůni květin, lehký vánek nás ovívý. Velmi účinná je také imaginace, že nás omývá teplá voda (postupně všechny části těla).

Později si všímáme napětí v těle a snažíme se ho uvolnit. Můžeme si také představovat, že ruce zadek i záda odpočívají na měkkém elastickém objektu. Vizualizací je velmi mnoho.

Nejsou cílem cvičení, pomáhají pouze navodit žádoucí stav těla a mysli a udržet ho.

Druhá fáze Zhan Zhuangu je JiJi Zhuang - navazuje na předešlá cvičení, ale jsou zde používané pozice určené k boji. Tato fáze je také nazývána "hledání pohybu v klidu" nebo "hledání síly v uvolněnosti".

Základní pozicí je Hunyuan Zhuang - cvičící si představuje, že stojí uvnitř vykotlaného stromu a tlačí rukama na vnitřní obvod. Při vytváření tlaku však používá pouze mysl, nesmí se to projevit na těle (tzn. svaly se nijak nenapnou, ruce se nepohybují). Cílem je prohloubit koordinaci mezi tělem a myslí. Existuje mnoho dalších detailů a metod Jiji Zhuangu. Pracuje se s různými druhy síly a různými směry v různých bojových postojích. Hlavním cílem je rozvinout tzv. Hun Li - sílu bez formy.

Další pozice jsou např. FuHu Zhuang (Číhající tygr), Jian Long Zhuang (Snášející se drak), DuLi zhuang (Postoj na jedné noze) atd.. Jiji Zhuang je stavebním kamenem pro cvičení Shili. Wang říkal, že Shili je Zhanzhuang rozšířený do prostoru a Zhanzhuang je statické Shili. Stání v pozicích je důležité pro rychlejší osvojení si technik. Ve statické pozici je snadné udržet si přesnou pozici, klid mysli a je snadné pracovat myslí s imaginacemi. Používání vizualizace umožňuje relaxovat a být při tom silný. Zhanzhuang je nejzákladnější přostředek k rozvinutí síly.

Ne jenom fyzické síly, ale spíše toho co je zváno "vnitřní síla" - Neijia.

Časem má Zhanzhuang vliv i na fyzickou konstituci. Není tedy jenom základním cvičením - je důležitý v každé fázi praktikování.

Je to nejzákladnější a zároveň jedno z nejpokročilejších cvičení.

Shili

Shili je cvičením umožňující si vyzkoušet všechny dovednosti, které nás učí Zhanzhuang (uvolnění, správné držení těla, plynulost a jemnost) v pohybu. Zdánlivě vypadá člověk cvičící Shili jako kdyby cvičil Taijiquan. Pomalé plynulé pohyby, plně koordinované s pohybem celého těla. Pohyby však nejsou předem nijak dané. Cvičící improvizuje s představou jako by cvičil Tuishou (lepivé ruce). Používá jednoduché pohyby, které opakuje neustále dokola.

Jde o to najít sílu při uvolnění. Používá se představa, že jsou prsty spojené pružinou s nějakým vzdáleným pevným bodem (stromem). Důležité je nepoužívat hrubou fyzickou sílu (ale pouze představu síly). Při Shili je z hlediska efektu lepší cvičit nejprve pomalu - jde o hledání pohybu v nehybnosti. Pohybujeme se jako by jsme byli neustále připraveni zastavit nebo změnit směr.

Později jde o najití rychlosti v pomalosti. Základem cvičení je natahování a stlačování pružiny od sebe k sobě, nahoru a dolu, otevření a zavření. Postupně mentálně přidáváme další pružiny nebo zvyšujeme sílu pružin. Toto cvičení se používá i pro kolena (nohy).

Z počátku se cvičí na místě, později v pohybu.Mocabu

Je cvičením pohybu nohou. Cvičení je podobné Shili, někdy je také známo jako Shili nohou.

Nohy jsou relaxované, mysl vytváří odpor, jako by se tělo pohybovalo v nějaké husté látce.

Kroky však nesmí být strnulé. Musíte být neustále připraveni změnit směr nebo rytmus. Mentální rozpoložení je jako by jsme chodili na okraji propasti.Fali

Fali je skupina cvičení, které pomáhají rozvinout schopnost používat explozivní sílu (známou též jako Fajing). Tato schopnost nemůže být plně rozvinuta bez hlubokých základů - Zhanzhuangu, Shili a Mocabu. Učení se pokročilejších metod umožňuje pochopit lépe ty základní. Klíčem k fali je koordinace změn mezi uvolněním a tenzí. Střídání uvolnění a napětí je velmi důležité. Většina lidí totiž střídá napětí a silné napětí, což jim neumožňuje plně rozvinout sílu a rychlost. Proto je důležité prohlubovat uvolnění. Při cvičení fali je velmi důležitá i mysl. Při vydávání síly správným způsobem, musí být mysl ve stavu připravenosti, jako by jsme stáli před velmi nebezpečným soupeřem, připraveni na vlastní útok, o kterém víte, že prorazí kamenou desku. Základním cvičením je fengsongfali (relaxované Fali).

Představte si, že jste nabrali před břichem do hrstí písek (sevřeli do pěsti) a měkkým, plynulým pohybem ho vyhodíte nahoru dopředu. Pak ruce vrátíte zpátky před břicho, kde naberete další hrst. Váha je přenášena v souladu s pohybem rukou dozadu a dopředu.

Síla je vyjádřena skrze celé tělo. Vychází z nohou a jako vlna se šíří nahoru až k prstům ruky.

Na konci pohybu je zpravidla ještě dupnutí nohou. V začátcích se cvičí jemně, pozdějí se výdej síly (explozivita) zvyšuje.

Shisheng

Je práce se zvuky, které podporují výdej síly. Krátký silný výkřik zpevní na krátkou chvíli svaly břicha, které se však vzápětí opět uvolní. Zkoordinuje-li se správně s okamžikem útoku, zvětší výdej energie na maximum. Dva základní zvuky jsou Yi a Yo. Zvuky jsou nejprve cvičeny odděleně, později jsou spojovány. V začátcích jsou zvuky vydávány silně, s postupem cvičení se hlasitost snižuje až k bezhlesnosti - ovšem s tím samým efektem.Tuishou

Při boji se ruce soupeřů velmi často dostanou do kontaktu. Cvičení které rozvíjí schopnost správné reakce při takovém kontaktu je Tuishou (tlačení rukama). Tuishou je v podstatě Shili s partnerem. Během cvičení se učíme vycítit sílu, směr, silné a slabé body a schopnost soupeře udržet stabilitu.

V Tuishou je několik důležitých pojmů :

Dian (bod) - znamená bod kontaktu, přes tento bod cítíme soupeře, přes tento bod vydáváme sílu.

Zhili (bodová síla) - neustále by měla být vyvíjena jistá síla přes Dian na soupeřovu centrální linii.

Jie (sekce) - rozdělení těla na sekce, což je důležité k pochopení jak se přenáší síla.

Xie Mian (nepřímé postavení) - přijímání soupeřovi síly adekvátním způsobem, umožňující rozdělit ji na menší síly.

Gangali (páková síla) a Luoxuande yunyong (spirálovitá síla) pomáhají použít velkou sílu s malým usilím.

Gung Fang He Yi ( splynutí obrany a útoku) - používání obrany jako útoku a útoku jako obrany. Jeden pohyb může sloužit jako útok i obrana.

Shouzhong , Youzhong (používej centrum, chraň si centrum) - kontroluj centrální linii soupeře a nenech soupeře, aby útokem pronikl na tvou centrální linii.

Quan Shengzhifa ( užívej celé tělo) - tuishou není jen o rukách, k útoku je užíváno celé tělo (lokty, ramena, boky, nohy, hlava). Všechny části těla musí být v koordinaci. Kroky pomáhají tělu a rukám v útoku.Sanshou

Sanshou (Shizuo) je trénink boje. K útoku užíváme ruce, lokty, ramena, kolena i chodidla.

Používají se i hody a páky ( držení). Nácvik sanshou by se měl co nejvíce blížit skutečnému boji. Sanshou je těsně spjato s Tuishou. Většina principů Tuishou je shodná s principy sanshou. V rámci nácviku sanshou je cvičeno na boxovacím pytli.

Je samozřejmé, že boj s partnerem je něco jiného než reálný boj. Oba partneři musí dbát na bezpečnost. Ze začátku se někdy používají ochranné pomůcky. V počátečních fázích se různě omezují možnosti útoku nebo zásahových ploch (útoky pouze nohama, pouze rukama, jenom na trup atd.). Později se omezení ruší a boj se začíná přibližovat reálu.

Volný boj je důležitou součástí nácviku Yi Quanu, ale je třeba stále se vracet k předešlým cvičením, protože bez nich nelze v Sanshou dosáhnout skutečně hluboké úrovně.