Pište prosím do objednávky adresu, telefon a celou řádku názvu objednávaného titulu


Severní styly
muslimské styly


 TONGBEI 5 ELEMENTŮ

PAN YUAN PIGUA

CHIN NA A BOJ ve farmářských stylech

HONGDONG TONGBEI

BA MEN QUAN (8 bran)

LIU HE QUAN - Styl 6 harmonií (LIUHE MÉN)

HUA QUAN - Pěst rodiny HUA/ STYL RYTÍŘŮ

Severovýchodní FANZI - Wu TONGZI QUAN

SIMEN QUAN (styl "Čtyři brány")

PŘIROZENÁ ŠKOLA WAN LAI SHENA

WEN SHENG QUAN

SAN WANG PAO CHUI (Dělové pěsti tří císařů)

DITANG QUAN

HONG QUAN Z PROVINCIE ZHAN XI

PEKINGSKÝ STYL TONGBEI

ZHIWU MEN - BOJOVÉ KUNGFU Z HOR LIANG

CHANG QUAN - DLOUHÁ PĚST 1, 2, 3

LIANG YI DIAN XUE (DIM MAK)

QI STYL TONGBEI

ZIRAN MEN - styl přirozenosti

BAJI QUAN

CHUO JIAO FANZI

CHA (ZHA) QUAN

MI ZHONG QUAN

TONG BEI BÍLÁ OPICE

PIGUA QUAN

MIAN QUAN

HUA QUAN - KVĚTINOVÝ BOX

PĚST MANDARÍNSKÉ KACHNY (YUEN YANG QUAN)

MIZU QUAN

SUN BIN QUAN

BA SHAN FAN (FAN ZI)

STYL RODINY YUE

1. Ba Fa Quan  (1 vcd)  699,-

STYL KLANU CHANG