Yi Quan

V roce 1885 se ve vesnici Weilin, v provincii Hebei narodil Wang Xiangzhai. Od 14 let se začal věnovat wušu, aby posílil své chatrné zdraví. Jeho prvním učitelem byl slavný Guo Yun Shen (Božská drtící pěst). Velmistr Guo si bystrého chlapce oblíbil a tak mu předal kompletní znalosti (Hsing-i). Od roku 1907 šest let cestoval až se nakonec usadil v Pekingu, kde dostal místo instruktora sebeobrany v armádě generála Yun Shikaie. Zde se mnoho naučil od svých kolegů Shang Yunxianga, Sun Lutanga a Liu Wenhua - mistrů celočínského renomé.

Od roku 1918 pak začal znovu cestovat. Navštěvoval slavné učitele a bojovníky (mnichy a opaty Šaolinu, Xie Tifu - bojovníka č.1 v jižní Číně atd). Wang tak nashromáždil mnoho znalostí a zkušeností, které později využil při tvorbě specifického tréninkového programu.

Wangův hlavní cíl byl návrat ke kořenům a oproštění jeho metod od historické a kulturní determinace. Svojí metodu nazval Yi Quan - myšlenkový styl (box). Jeho přátelé a žáci ji ve 40. letech přejmenovaly na Dacheng Quan - Styl velké dokonalosti. Wang se stal velmi vyhledávaným učitelem a doktorem. Velkou zásluhu na tom měli především jeho vyzývací zápasy s cizinci ( Japonci, Západní boxeři atd). Wang sám nepovažoval Yi Quan za samostatný styl, nazýval ho spíš obecnou bojovou vědou a metodou. Technický program Yi Quanu se skládá ze sedmi metod. Zhan Zhuang - stání v pozicích, Shi Li - udržování klidu a uvolněnosti v pohybu, Moca Bu - cvičení chůze a přemisťování, Fa Li - cvičení explozivní síly, Shi Sheng - práce se zvuky v závislosti na technikách, Dui Shou - lepivé ruce a San Shou - volný boj. Prioritní důraz je v celém systému kladen na používání mysli (imaginace a koncentrace) a na maximální přirozenost. Proto také Yi Quan neobsahuje sestavy a předepsané kombinace technik. Při cvičení bojových technik ve dvojcích se dává přednost jednoduchým základním technikám.Všechny fáze tréninku jsou navzájem provázané, jedna vychází z druhé. Hodně času se také věnuje cvičení s různými zbraněmi.

Dále jsou tu podpůrné metody jako: práce s boxovacím pytlem, strečingová cvičení, cvičení absorbování úderů, cvičení očí atd.. Pro svoji praktičnost a univerzálnost je Yi Quan mnohými učiteli nazýván "Centrální osou bojových umění".

Wang napsal několik knih - "Yi Quan - správná cesta"," Zkušenost v praxi", "Klíče Yi Quanu" atd.. Jeho nejpokročilejšími studenty byli Yao Zongxun, Zhao Daoxin, Bu Enfu, Zhang Entong Li Yongzhon a japonec Sawai Kenichi. Wang Xiangzhai zemřel v roce 1963.

Yao Zongxun původně studoval u významného pekingského mistra Hong Lianshuna. Poté co byl Hong poražen v souboji s Wang Xianzhaiem, stali se oba (Hong i Yao) žáky Wanga.

Yao díky svému tvrdému tréninku brzy začal zastupovat Wanga v soubojích v oblasti Pekingu a tím, že je zásadně vyhrával, pomáhal šířit pověst neporazitelného stylu Da Cheng Quan.

Časem dostal přezdívku "Ji Xian" - Xianův (Wang Xian Zhaiův) následovník. Postupně převzal vedoucí úlohu v propagování Yi Quanu. V roce 1984 byla založena Pekingská asociace bojových umění a cvičení - výzkumná skupina Yi Quanu s Yao Zhongxunem ve funkci předsedy. Ještě před svou smrtí v roce 1985 vydal Yao knihu "Yi Quan - čínské moderní praktické umění boje".Yaovi nejvýznamější žáci jsou Yao Chengguan, Yao Chengrong a Cui Ruibin.

Japonec Sawai Kenichi (1933 - 1988) studoval nejprve u Wang Xianzhaie, později u Yao Zongxuna. Po návratu do japonska vyučoval metodu zvanou Taikiken- Yi Quan částečně ovlivněný jeho předešlými hlubokými znalostmi Džuda, Karate a Kendó. Svou školu zpopularizoval především nespočtem vítězství v soubojích s mistry většiny japonských stylů.

V současné době je nejvíce škol v oblasti Pekingu. V zahraničí jsou významné školy v Hong Kongu, v Singapuru, ve Francii - Ilias Calimintzos, Velké Británii - Karel Koskuba (původem z Čech), v Polsku - Andrzej Kalizs, v Itálii, Portugalsku a Argentíně.